2

Kritika at Panukalang Pagbabago sa Ortograpiyang Filipino

Posted on by Tujind

Dating abakadang filipino dating four months no i love you Ikalawa, ang pagbabaybay, paglalapi, pagbabantas, pag-uulit, at pagpapantig ng mga salita, taal man sa Filipinas o hiram mula sa ibayong-dagat. At ikatlo, ang pagtatakda ng tuntunin sa panghihiram sa Espanyol, bagaman hindi malinaw ang sa Inggles at iba pang banyagang wika, gaya ng Pranses, Aleman, Arabe, Hapones, dating abakadang filipino Tsino. Ang panukalang panuhay na batas ang dapat dating abakadang filipino binabalangkas ng KWF at isinusumite sa mga mambabatas para pag-aralan at isabatas.

Ito ay kahalintulad sa sistema o paraan ng pagsulat ng mga taong Java na tinatawag na kayi. Ang paraan ng pagsulat na ito ay pinaniniwalaang ginagamit na noong 14 na siglo hanggang sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Ang salitang baybayin ay nangangahulugang ispeling o pagbaybay. Alpabetong Kastila; mula sa Alpabetong Romano Isinusulat ang mga titik gaya ng sa alpabetong Romano Itinuro sa piling mga mag-aaral sa mga klaseng tinatawag na caton, kadalasan sa mga kumbento atbp.

FILIPINA RESPONDS TO: Why Dating In The Philippines Is SO HARD For WHITE Guys - Ayn Bernos

From the Doctrina Christiana. Photo courtesy of Wikimedia Commons.Наконец-то хоть что-то его совершенно поразило. Теперь он понял, насколько прав был Хилвар, предложивший привезти Вэйнамонда в Лиз. И еще он понял, до какой же степени ему повезло тогда, когда он все-таки перехитрил Сирэйнис.

Второй раз сделать это ему уже не удастся. -- Вы что же -- хотите сказать, что Вэйнамонд только что родился.

{PREVIOUSKEYWORD}Previouse {/PREVIOUSKEYWORD}|Next

2 Comments

  1. When all you see is beauty all around you,you're more than beautiful;you're untainted and divine.!